Statut festivalu

Město Telč a AVANT Promotion s.r.o. jsou pořadatelem mezinárodního filmového festivalu o evropském umění Arts&film 

Základní ustanovení

1.
Záměrem mezinárodního festivalu Arts&film je šíření a hledání tvůrčích cest k lepšímu pochopení evropského umění a kultury. Zpřístupnění, soustředění a ocenění filmových děl / snímků / prezentací, zabývající se širokou oblastí všech existujících uměleckých oborů, skupin a odvětví.

2.
Festivalové soutěže se mohou zúčastnit díla zaměřená na umění a evropskou kulturu v celé šíři: filmy, televizní pořady, videoprogramy a snímky zaznamenané na DVD, včetně seriálů a cyklů všech existujících žánrů, vyjma hraných celovečerních děl a prostých záznamů koncertů, divadelních představení apod.

3.

  Součástí mezinárodního festivalu Arts&film jsou monotématické a retrospektivní projekce artových filmů, besedy a doprovodné programy.

4.
Oficiálními jazyky festivalu jsou angličtina, čeština / slovenština.

 

Filmová účast

1.
Do mezinárodní soutěže mohou být přijaty snímky (optimální délka do 40 minut - není však podmínkou k zařazení do soutěže), filmy, videopořady, televizní programy, klipy, středněmetrážní snímky bez omezení žánrů a typů filmů, vyjma celovečerních hraných filmů a záznamů divadelních vystoupení a koncertů. Počet přihlášených snímků není omezen.

2.
Účast na jiných festivalech nebrání účasti na Arts&film.

3.
Do soutěže je přijímán formát DVD.

 

4.
Filmy a prezentace musí být doručeny do 7.5.2015 na adresu produkce festivalu: AVANT Promotion s.r.o, Americká 42, 120 00 Praha 2, Česká republika.

 

Mezinárodní soutěž

1.
Výběrová komise mezinárodní soutěže festivalu Arts&film určí short list festivalu.

 

2.
Výběrová komise je oprávněna odmítnout film / snímek / prezentaci, které svou technickou kvalitou nebo nedostatečným umělecko-obsahovým ztvárněním neodpovídají poslání festivalu.

 

3.
Pořadatel vyhlašuje a prostřednictvím mezinárodní poroty bude posuzovat filmy/pořady, díla, klipy, seriály, cykly, apod., zejména z pohledu formy zpracování a emotivnosti sdělení. To znamená oceňování individuality, dovednosti, originality a fantazie. Porota si bude všímat překonávání a přesahování stereotypů, ustálených klišé i nových způsobů filmového vyjadřování. Přihlédne také k novým postojům, pohledům a intensifikacím historicko-současných labyrintů Evropy.

 

Osobní účast

1.
Náklady spojené s pobytem a dopravou si hradí každý účastník sám.

 

2.
Vstup na všechny akce festivalu, včetně doprovodného programu má každý akreditovaný účastník zdarma.

 

Závěrečná ustanovení

1.
Oceněné snímky zůstávají v historickém archivu Arts&film.

 

2.
Přihlášení k účasti znamená současně souhlas se zněním statutu.

 

3.
Text statutu je závazný.

 

4.
O programu festivalu, jeho rozvržení, pořadí uváděných snímků, klipů, děl, filmů apod. a o vyloučení účastníků a jejich přihlášených děl v případě porušení tohoto statutu a o všech dalších otázkách neuvedených tímto statutem, rozhoduje festivalový výbor.

 

5.
Vyhlašovatel festivalu je kraj Vysočina a město Telč, kteří pověřují jeho pořádáním agenturu AVANT Promotion s.r.o.

 

Produkce festivalu:

AVANT Promotion s.r.o.

Festival Arts&film
Americká 42, 120 00 Praha 2
Česká republika
Tel: +420 224 250 334, +420 224 253 565